SEO LUND

SEO LUND

SEO LUND hjälper företag att synas bättre på Google genom väl framtagna strategier för SEO och SEM.

VAD ÄR SEO?

SEO står för Search Engine Optimization(sökmotoroptimering), Det handlar om att optimera sin hemsida för att synas så högt upp i Googles sökresultat som möjligt. Att söka på Google är det mest vanligaste sättet för människor att hitta och komma åt information, produkter och tjänster digitalt. Därmed är en bra SEO-strategi avgörande för att förbättra ranking, mängden trafik och potentiella kunder till din webbplats.

Förbättra din ranking på Google med SEO LUND

SEO lund erbjuder anpassade lösningar som ökar och förbättrar ditt företags ranking på Google, alltid med fokus på sökord som skapar mest verksamhetsnytta. Vi arbetar med sökmotoroptimering på både lokal, nationell och internationell nivå. 

SEO Lund arbetar för att ni ska få kontakt med potentiella kunder i alla delar av köpresan, med fokus på de sökord på Google som ligger närmast köp. Det ökar möjligheterna till fler kunder och mer försäljning.

SEO-Optimerade landningssidor

SEO Lund skapar landningssidor som driver relevant trafik och konverterar.

Vi har många års erfarenhet av att skapa landningssidor som är sökmotorsoptimerade för att ranka bra och driva trafik från Google. Landningssidorna är optimerade utifrån ett konverteringsperspektiv för att uppnå ett bra resultat åt våra kunder. 

SEO-optimerade landningssidor med fokus på att konverteringsoptimering är ett bra alternativ för er som vill nischa er med en viss produkt eller tjänst mot en specifik målgrupp. Vilket oftast ökar chanserna till fler konverteringar från från besökare till kund.

Så arbetar vi på SEO LUND med sökmotoroptimering

1. Första möte

På SEO Lund startar vi alla projekt med ett första möte för att lära oss mer om våra kunders verksamhet och framtida mål. Vilket innefattar allt från affärsmål till målgrupp och varumärkesstrategi.

2. Nuläge och strategi

Vi gör en nulägesanalys för att ta reda på hur väl ni syns på Google i dagsläget. Sedan skapar vi en SEO-strategi utifrån potential på Google i kombination med era verksamhetsmål.

3. Implementering

Vid godkännande av SEO-strategi påbörjar vi på SEO Lund omgående vårt arbete med sökmotoroptimering på Google enligt vald strategi. Alltid med ett agilt och datadrivet förhållningssätt.

4. rapportering

Vi följer löpande upp resultatet av vårt arbete och rapporterar det till er. Vilket ger er frull inblick i hur väl vår strategi presterar.

5. Optimering

Vi tror på att inta ett agilt förhållningssätt och att snabbt kunna anpassa sin strategi utifrån den feedback vi får från marknaden. Därför arbetar vi löpande med att optimera er hemsida/landningssidor för att klättra i rankingen på Google.

6. Löpande arbete

Steg 4 och 5 sker löpande för att ge bästa resultat på lång sikt.

SEO är en viktig del i din marknadsföring - Anlita seo byrå LUND

90% av alla sök genomförs på Google och majoriteten av internetanvändarna i Sverige använder Google dagligen. Vilket således blir en naturlig källa att använda sig av för att hitta information om produkter eller tjänster man är intresserad av. 

Därför är det både viktigt och värdefullt för ett företag att synas på relevanta sökningar inom sin bransch och utifrån vad ni erbjuder. Med chansen att fånga potentiella kunder i alla delar av kundresan. För att säkerställa rätt seo optimering kan det vara klokt att anlita en seo byrå Lund.

Lokal SEO med SEO LUND

Lokal SEO är en SEO-strategi som hjälper ditt företag i Lund att synas mer i lokala sökresultat på Google.

Alla företag som har en fysisk plats eller säljer produkter/tjänster inom ett geografiskt område kan dra nytta av lokal SEO. Om du söker på Google efter nyckelord eller fraser relaterade till ditt företag i Lund ser du ofta en karta över lokala företag. Genom arbete med din lokala SEO kan ditt företag visas i denna lista.

Sätter man upp sin lokala SEO i Lund på rätt sätt kommer potentiella kunder snabbt och enkelt hitta information om ditt företag, vilket tar dem ett steg närmare en konvertering.

SEO kräver löpande arbete för att få resultat

SEO betyder Search Engine Optimization och innebär helt enkelt att man optimerar innehållet på en hemsida för att ranka högre i Googles organiska sökresultat. Vilket består av de hemsidor som syns under Googles betalda sök-annonser. 

Det krävs generellt ett smart, långsiktigt och löpande arbete för att ranka högt i Googles organiska sökresultat på de sökord man fokuserar på. Dessutom behöver man aktivt fortsätta SEO arbetet även om man nått de åtråvärda topp placeringarna. 

Därför rekommenderar vi att komplettera med Google Ads. För att på så vis uppnå snabbare resultat och se SEO arbetet som en långsiktig investering med målet att på sikt få “gratis” trafik till sin hemsida.

SEO BYRÅ LUND - VÅRT TEAM PÅ SEO LUND

Tobias Abrahamsson

SEO & Webbutveckling
0760 47 37 88

Dan Sonström

Strategi, SEO & Google Ads
0760 29 94 26

KONTAKTA OSS

Kontakta oss för att boka ett möte